ΧΡ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του τελικού Πρακτικού της 4ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού και του συνημμένου Προγράμματος για τα έτη 2001 - 2003. Αθήνα, 22 Ιουνίου 2001 2001/F.0544_4_ΑS605_Μ.5287 2001
Έγκριση του Προγράμματος πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τα έτη 2002-2004. (Αθήνα, 13.3.2002). 2002/Φ.0544_2_ΑΣ338_Μ.5383 2002
Έγκριση του Προγράμματος πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2002 - 2004. Αθήνα, 6.12.2001. 2002/Φ.0544_2_ΑΣ928_Μ.5331 2002
Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τα έτη 2002 - 2003 και 2004, Αθήνα 29.11.2001. 2002/Φ.0544_3_ΑΣ25_Μ.5339 2002
Έγκριση του Προγράμματος εκπαιδευτικής, επιστημονικής και μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 2002-2003-2004 και 2005. Ιερουσαλήμ, 10.7.2002. 2002/Φ.0544_3_ΑΣ654_Μ.5430 2002
Έγκριση του Προγράμματος ανταλλαγών στους τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, των Επιστημών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρ[...]" 2002/Φ.0544_4_ΑΣ30_Μ.5315 2002
Έγκριση του Προγράμματος εκπαιδευτικής, επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τα έτη 2002 - 2005. (Βουδαπέστη, 31.01.2002) 2002/Φ.0544_4_ΑΣ335_Μ.5366 2002
Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τα έτη 2002, 2003 και 2004. Αθήνα,[...]" 2002/Φ.0544_4_ΑΣ378_Μ.5373 2002
Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της υγείας, του αθλητισμού και της κοινωνικής Πρόνοιας για την εφαρμογή της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και το[...]" 2002/Φ.0544_4_ΑΣ415_Μ.5388 2002
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τα έτη 2002 - 2004. Σόφια 12.6.2002. 2002/Φ.0544_4_ασ580_μ.5419 2002
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Πρώτης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-τουρκικής Επιτροπής Τουρισμού. 2003/Φ.0544_2_ΑΣ151_Μ.5497 2003
Έγκριση του Προγράμματος επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης για τα έτη 2002 - 2004 μετά του Παραρτήματος αυτού Αθήνα 19.11.2002. 2003/Φ.0544_4_ΑΣ11_Μ.5472 2003
Έγκριση του Προγράμματος πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τα έτη 2003-2005. Αθήνα, 3.4.2003. 2003/Φ.0544_4_ΑΣ281_Μ.5523 2003
Έγκριση του εκτελεστικού Προγράμματος της Συμφωνίας Μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Τυνησίας για τα έτη 2003 - 2004 και 2005. Αθήνα 19.12.2002. 2003/Φ.0544_4_ΑΣ93_Μ.5483 2003
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2002/3021 2002
Κύρωση της δι’ ανταλλαγής των ρηματικών διακοινώσεων της 24ης και 27ης Απριλίου 2001 συναφθείσης Συμφωνίας για τη ρύθμιση ορισμένων εκκρεμούντων θεμάτων σχετικών με τα Παραρτήματα ΙV και V της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας[...]" 2002/3035 2002