ΣΚΑΡΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΚΑΡΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person