ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΓΙΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΓΙΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική». 2015/19_21-7-2015 2015
Τροποποίηση της 6/17.2.2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους». 2015/20_14-8-2015 2015
Ανασύσταση και ανασυγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας». 2015/21_14-8-2015 2015
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 2015/2_6-2-2015 2015
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική. 2015/3_6-2-2015 2015
Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. 2015/4_6-2-2015 2015
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.). 2015/5_25-2-2015 2015
Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. 2015/6_27-3-2015 2015