ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Καρπενήσι


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/370 1990