ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1993/476 1993
75 (3)Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ Α 82). 1994/1 1994
Μετατροπή κενής θέσης Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. 1994/165 1994
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) σε Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1995/124 1995