ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών με τη Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου για τα έτη 1994, 1995 και 1996 μετά των Παραρτημάτων του, Αθήνα, 10.12.1993. 1994/Φ.0544_4_ΑΣ140_Μ.4300 1994