ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person