ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής λειτουργίας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». 1992/147 1992
Ίδρυση Τμήματος Τεχνολόγων Ορυχείων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του. 1992/166 1992
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Γ Τάξης στο Δήμο Ιστιαίας του Νομού Ευβοίας. 1992/197 1992
Σύσταση Οργανισμού Αναπτύξεως Δωδεκανήσου. 1992/205 1992
Σύσταση Διεύθυνσης Οικονομικού στο Υπουργείο Εργασίας, τροποποίηση και συμπλήρωση Οργανισμού Υπουργείου Εργασίας (Π.Δ. 368/1989, ΦΕΚ 163/Α). 1992/293 1992
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα μουσικής μπάντας και άλλες διατάξεις. 1992/359 1992
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). 1992/360 1992
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του. Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες. 1992/384 1992
Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης. 1992/39 1992
Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ. 1993/200 1993
Κατάργηση Αμίσθου Προξενείου Μπέλο Οριζόντε. Μεταβολή περιφέρειας δικαιοδοσίας των Προξενικών Αρχών της Ελλάδος στην Βραζιλία. 1993/213 1993
Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 309/30.9.91 (ΦΕΚ 106/Α) «Συμμετοχή του ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 1993/240 1993
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/258 1993
Ίδρυση Προξενικών Γραφείων στις Πρεσβείες της Ελλάδος στη Σεούλ και στο Ελσίνκι, κατάργηση Αμίσθων Γενικών Προξενείων της Ελλάδος στη Σεούλ και στο Ελσίνκι, μεταφορά έδρας Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στην VΑΑSΑ, ίδρυση Πρεσβειών της Ελλάδος στο Λά[...]" 1993/272 1993
Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας σε Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης και επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη. 1993/346 1993
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/409 1993
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/410 1993
Ίδρυση Πρεσβειών της Ελλάδος στην Σλοβενία και Κροατία χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1993/68 1993
Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.). 1993/76 1993