ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΙΜΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΙΜΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της Συνθήκης Συνεννόησης και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας, 1999/2715 1999