ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person