ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
«Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» 1996/95 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 595/1984 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GΡL (LΡG) (Α 218). 1998/269 1998
Ίδρυση Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος των ευρισκομένων στο Πέραμα Πειραιώς εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε. 1998/67 1998
Διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων που παραχωρούν τελωνειακής φύσεως πλεονεκτήματα στην Α.Ε. «ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ» και εφαρμογής αυτών στην εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΡΟΥ». 1998/68 1998
Υπαγωγή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». 1998/83 1998
Ίδρυση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδος στη Ντάκα του Μπαγκλαντές και καθορισμός της περιφέρειας αρμοδιότητάς του ως και της περιφέρειας, αρμοδιότητας του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στη Τσιταγκόνγκ του Μπαγκλαντές. 2001/100 2001
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2001/118 2001
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/20 2001
Ίδρυση Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. 2001/207 2001
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας 2001/208 2001
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/21 2001
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 177/1999 και 332/2000. 2001/224 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/226 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/27 2001
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/28 2001
Σύσταση θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2001/322 2001
Οργανισμός Σχολής Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. 2001/61 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 231/1998 (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/19/ΕΚ (L 206/31-7-2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποι[...]" 2002/385 2002
Διενέργεια αλιείας στα εσωτερικά νερά. 2003/99 2003