ΔΑΣΚΟΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΑΣΚΟΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person