ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΛΕΙΩ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΛΕΙΩ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person