ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person