ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΦΑΝΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΦΑΝΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικώνλειτουργών. 2008/3630 2008