Γ. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Γ. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person