ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρακτικού της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Αθήνα, 10.11.2000. 2001/Φ.0544_3_ΑΣ858_Μ.5188 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Σλοβακίας. Μπρατισλάβα, 16.12.1999. 2001/Φ.0544_4_ΑΣ283_Μ.5096 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ιταλικής Επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. (Αθήνα, 22.7.1999). 2001/Φ.0544_4_ΑΣ692_Μ.5031 2001
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις 2001/2892 2001
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. 2001/2900 2001
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΡLΟ) για την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. 2001/2904 2001
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κένυας για οικονομική και τεχνική συνεργασία. 2001/2905 2001
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για οικονομική συνεργασία 2001/2906 2001
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την παράταση της ισχύος του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εκτέλεση κοινών περιπολιώ[...]" 2001/2921 2001
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εκπροσωπούμενης από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την ανταλλαγή Α[...]" 2011/4003 2011
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον τομέα της έρευνας και διάσωσης. 2011/4004 2011
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/5/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2001/372 2001
Περί εφαρμογής αποφάσεως 1160 (1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 2001/53 2001