ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάκληση του Βασιλικού Δ/τος αριθ. 395/31.5.71 (ΦΕΚ 119/Α/15.6.71) «περί χαρακτηρισμού, ως τουριστικού δημοσίου κτήματος ζώνης αιγιαλού από ορίων Δήμου Γλυφάδας (Δικηγορικών) μέχρι Λουτρικών εγκαταστάσεων Αστέρος Γλυφάδας Αττικής». 1993/15 1993
Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 309/30.9.91 (ΦΕΚ 106/Α) «Συμμετοχή του ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 1993/240 1993
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1993/318 1993
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ 194/Α/15.5.91. Συμπλήρωση του Π.Δ. 319/85: όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και καθορισμός λεπτομερειών αντικατάστασης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης (Α 115/31.5.85). 1993/331 1993