ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝΙΟΖΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝΙΟΖΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρακτικού της 24ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας Παρίσι, 21.11.2000 2001/1_05.04.2001 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Λευκωσία, 24.11.2000) 2001/Φ.0544_2_ΑΣ932_Μ.5207 2001
Έγκριση του Πρακτικού της 25ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αθήνα, 20.11.2001 2002/Φ.0544_2_ΑΣ937_Μ.5332 2002
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-γιουγκοσλαβικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας για την περίοδο 2001 - 2003. (Αθήνα, 12.6.2001). 2002/Φ.0544_4_ΑΣ669_Μ.5286 2002
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Αθήνα, 6.7.2001. 2002/Φ.0544_4_ΑΣ670_Μ.5292 2002