ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΛΙΑΠΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΛΙΑΠΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωσητης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 2005/3426 2005