Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person