ΑΠΟΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΠΟΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person