ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person