ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Ελλάδα
Πολιτικό Κόμμα: [Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΑΣΟΚ]


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2_16.01.1996 1996
Δημοσίευση απόφασης 875 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 1993/Φ.3141_ΑΣ842_1_ 1993
Δημοσίευση απόφασης 873 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 1993/Φ.3141_ΑΣ843_2_ 1993
Δημοσίευση απόφασης(1993)του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 1994/1_05.04.1994 1994
Έγκριση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την κατάργηση της υποχρέωσης της θεωρήσεως διαβατηρίων. 1994/Φ.0544_6_ΑΣ335_Μ.4326 1994
Δημοσίευση της αποφάσεως 1005(1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 1995/1005_95 1995
Έγκριση της δι ανταλλαγής των από 2.7.1993 και 21.10.1994 ρηματικών διακοινώσεων συναφθείσης Συμφωνίας Ελλάδος - Αυστραλίας αναφορικά με τις ερασιτεχνικές ραδιοεπικοινωνίες. 1995/1_09.08.1995 1995
Δημοσίευση της αποφάσεως 997 (1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 1995/997_95 1995
Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνό-Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966. Κάιρο, 30.5.1995/24.6.1995 1995/Φ.0544_4_ΑΣ547_Μ.4496 1995
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για τα έτη 1994-1996. (Αθήνα, 3.6.1994). 1995/Φ.0544_4_ΑΣ630_Μ.4393 1995
Έγκριση της δι ανταλλαγής επιστολών συναφθείσης Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας περί αμοιβαίας κατάργησης της υποχρεωτικής θεώρησης των διπλωματικών, υπηρεσιακών ή κοινών διαβατηρίων για παρ[...]" 1995/Φ.0544_5_ΑΣ258_Μ.4426 1995
Έγκριση Πρακτικού 18ης Συνόδου της Ελληνο-Γαλλικής Μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής συνεργασίας. 1995/Φ.0544_5_ΑΣ3_Μ.4399 1995
Έγκριση πρακτικού 2ης Συνόδου Μικτής Ελληνο -ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 15.6.1995) 1995/Φ.0544_5_ΑΣ499_Μ.4489 1995
Δημοσίευση της αποφάσεως 1021 (1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 1996/1_18.01.1996 1996
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων στο Νομό Αττικής κατά τη θερινή περίοδο 1994». 1994/1_06.06.1994 1994
Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές. 2007/1_29.08.2007 2007
Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» (ΦΕΚ Α΄ 181). 2009/1_02.11.2009 2009
Ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα. 2009/1_16.09.2009 2009
Ορισμός προθεσμίας για τη διαβίβαση των καταστάσεων του άρθρου 27 του π.δ. 96/2007 στον Πρόεδρο Πρωτοδικών κατά τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2009/1_25.05.2009 2009
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 2009/2_16.09.2009 2009