ΜΑΡΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΩΝ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΑΡΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΩΝ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person