ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1_08.12.1998 1998
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/1_31.05.2005 2005
΄Εγκριση παραχώρησης, κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 74.586,6 τ.μ. στη θέση «Ράχη Φάβη», περιοχής Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Σαρωνικού Ν. Κορινθίας, για την ανέ[...]" 2007/13_17-8-2007 2007
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1_20.12.1995 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1_01.08.1996 1996
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/1_12.12.1997 1997
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Φ.0546_ΑΣ96_Μ.5559 2005
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2_14.12.2004 2004
Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. 2004/Φ3467_11_ΑΣ383 2004
(1) Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Ελληνο-Κυπριακής Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2005, στη Λευκωσία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 της Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές μεταξύ Κύπρου [...]" 2005/1_21.12.2005 2005
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» του Νομού Γρεβενών. 1997/270 1997
Ανακατανομή θέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νιγηρία και τροποποίηση του Π.Δ. 194/1998 Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών (Α΄ 144). 2003/102 2003
Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ). 2003/128 2003
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1299(2000) και 1306 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 2003/295 2003
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. 2003/310 2003
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 2004/129 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (Α΄ 220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμό[...]" 2004/155 2004
Περί παραχωρήσεως μεταλλείου αστρίου του Νομού Χαλκιδικής στην εταιρία «ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Α.Ε. Μεταλλευτικές, Οικοδομικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις». 2004/172 2004
Σύσταση και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών Βραζιλίας. 2005/227 2005
Ίδρυση Χερσαίου Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης, Δημοτικού Διαμερίσματος Μελισσόπετρας Δήμου Κόνιτσας, Νομού Ιωαννίνων. 2005/73 2005