Ι. ΜΠΑΡΤΖΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Ι. ΜΠΑΡΤΖΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person