ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person