ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person