ΝΑΣΙΩΚΑ ΕΛΠΙΔΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΑΣΙΩΚΑ ΕΛΠΙΔΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person