ΚΛΕΙΤΟΣ Γ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΛΕΙΤΟΣ Γ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση ιδίου δημοτικού ιδρύματος με το όνομα 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αιγάλεω. 1992/13 1992
Σύσταση ιδίου δημοτικού ιδρύματος με το όνομα 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αιγάλεω. 1992/14 1992