ΓΕΩΡ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 229/94 (Α 134) «Γενικός κανονισμός προσωπικού ΚΤΕΛ». 1996/300 1996