ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΔΡ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΔΡ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση των Πρακτικών της 5ης και 6ης Συνόδων της Μικτής Ελληνοβρετανικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Αθήνα, 18.4.1996 -Αθήνα, 17.4.1997. 1997/Φ.0544_ΑΣ368_Μ.4571-4716 1997