ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person