ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΝΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ναμίμπια χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1992/225 1992