ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
(1) Αποδοχή τροποποιήσεων των προσαρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία» (ΜΑRΡΟL 73/78). 1992/103 1992
Εφαρμογή αποφάσεως 713 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Σεπτεμβρίου 1991 για την επιβολή ΕΜΒΑRGΟ στην παράδοση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Γιουγκοσλαβία. 1992/180 1992
Περί περιορισμού των ορίων του εις θέσιν «Πούντα» Αμπελακίων Σαλαμίνος αναγνωρισμένου και λειτουργούντος Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτήματος ναυπηγήσεως και επισκευής πλοίων της Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ». 1992/95 1992