ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person