ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση της 17ης Συνάντησης της Ελληνο - βρεταννικής Μικτής Επιτροπής. Λονδίνο, 17.2.1998. 1999/1_05.08.1999 1999