Α. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Α. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person