ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σχέδιο Π.Δ. «Τροποποίηση του Π.Δ. 364/88- «Αναγνώριση Ελληνικών Πλοίων ως επιβατηγών και τροποποίηση των προϋποθέσεων για τη δρομολόγηση τους στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για την έκδοση του πρώτου πιστ/κού ασφαλείας» (159Α). 1993/103 1993
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ 1993. 1993/153 1993
Τροποποίηση του πίνακα3 του Β.Δ. 6 Οκτωβ./29 Νοεμβρ. 1954 »Περί καθορισμού προγραμμάτων εξεταστέας ύλης κατά τας εξετάσεις προς απόκτησιν αποδεικτικών Πλοιάρχων, Μηχανικών, Οικονομικών, Φροντιστών, Ναυκλήρων, Κυβερνητών, Μηχανοδηγών, θαλαμηπόλων και [...]" 1993/17 1993
Τροποποίηση του εδαφίου β της παρ. 4 του άρθρου 10 του Π.Δ. 278/88 «Οργανισμός του Λ.Τ. Ελευσίνας» (122 Α788). 1993/185 1993
Αναπροσαρμογή χρηματικού ορίου διάθεσης πιστώσεων από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. 1993/223 1993
Ίδρυση Δ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητας του, τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Ελευσίνας, καθώς και της τοπικής αρμοδιότητας των Γ και [...]" 1993/224 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 196/92 «Στολές και διακριτικό των στολών του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (Α 92). 1993/260 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 448/1983 «Φύλλα Ποιότητας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος» (166Α). 1993/280 1993
Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικών Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ). 1993/324 1993
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας στους Νομάρχες. 1993/345 1993
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 259/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 117/Α). 1993/391 1993
Καθορισμός των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Α, Β και Γ τάξεων των ημερησίων και Α, Β, Γ και Δ τάξεων των εσπερινών, Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού (ΛΕΝ) Πλοιάρχων και Μηχανικών της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 1993/402 1993
Εξαίρεση από το δημόσιο τομέα του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.). 1993/407 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 435/1989 «Ειδικά προσόντα υποψηφίων για απόκτηση διπλωμάτων Πρακτικού Πλοιάρχου, Πρακτικού Μηχανικού και Πλοιάρχου Γ τάξης Ε.Ν.» (Α 188). 1993/42 1993
Ιδρυση Α και Β Λιμενικών Τμημάτων στο Λιμεναρχείο Χαλκίδος και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητας τους. 1993/70 1993
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1992. 1993/8 1993