ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person