ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
, (1) Τροποποίηση του ΒΔ 232/61 (ΦΕΚ 73Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 144/89 (ΦΕΚ 70/89) «Περί του Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Αμύνης/ΓΕΣ». 1992/251 1992
Τροποποίηση του Π.Δ. 390/89 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ ΑΜ 70). 1992/311 1992
Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ. 1993/200 1993
Ίδρυση Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου. 1993/288 1993
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού. 1993/429 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 27/1991 «Οργανισμός Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 10/τ.Α). 1993/430 1993
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1995/184 1995
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Παράρτημα Ηγουμενίτσας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηπείρου. 1996/390 1996
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 1997/136 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 250/1992 «Ρύθμιση θεμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΦΕΚ 138Α). 1997/145 1997
Τροποποίηση της σύνθεσης των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 1997/201 1997
«Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου». 1997/30 1997
Ίδρυση 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1997/377 1997
Συμπλήρωση μαθημάτων και διεξαγωγή προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 1996-97. 1997/57 1997
Ίδρυση Παραρτημάτων Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι. και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους». 1998/147 1998
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1998/275 1998
Αύξηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1999/189 1999
Σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή των θέσεων αυτών σε δημοτικά σχολεία». 1999/190 1999
Καθορισμός Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων α) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου β) Δασοπονίας γ) Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων δ) Φυτικής Παραγωγής ε) Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων στ) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ζ) Ζωϊκής Παρ[...]" 1999/285 1999
Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 1999/45 1999