ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person