ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΣΤΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΣΤΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/265 2003
Επιλογή σε θέσεις Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων στα Γενικά, Ειδικά και Θεραπευτικά Καταστήματα Κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 2004/1 2004
Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 2004/106 2004
Σύσταση κλάδου και θέσης στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2004/107 2004
Οργανισμός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 2004/11 2004
Σύσταση, κατάργηση, ενοποίηση και αναδιάρθρωση Τελωνειακών Υπηρεσιών και τροποποίηση των Π. Δ/των 284/1988 (Α΄ 128) και 551/1988 (Α΄ 259) 2004/13 2004
Ίδρυση Σχολής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2004/21 2004
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. 2004/23 2004
Ορισμός οργανικών θέσεων κλάδου Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Εξωτερικών, που καταλαμβάνονται από Πολιτιστικούς Συμβούλους. 2004/24 2004
Κατάργηση του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 2004/51 2004
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 2004/54 2004
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 2004/55 2004
Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας στις Λιμενικές Αρχές Κέρκυρας και Ζακύνθου. 2004/63 2004
Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας στις Λιμενικές Αρχές Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης, Θήρας, Λαυρίου, Πρέβεζας και Σάμου. 2004/64 2004
Ίδρυση Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2004/83 2004
΄Ιδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 2004/84 2004
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. 2004/85 2004
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου. 2004/96 2004
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας. 2004/97 2004