Κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person