ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person