ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΛΑΒΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΛΑΒΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person