ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΑΤΘΟΥΛΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΑΤΘΟΥΛΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person