ΤΡΙΛΝΤ ΑΦΥΛΛΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΤΡΙΛΝΤ ΑΦΥΛΛΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person