ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person